Jste zde

O nás

Na přípravě každé konference se podílí řada lidí. Konferenci Prague PostgreSQL Developers' Day pro Vás jménem sdružení CSPUG organizují tito:

  • Tomáš Vondra (CSPUG)
  • Petr Jelínek

Dále nám vypomáhá řada dalších lidí, kterým bychom rádi poděkovali.

Za vznikem konference stojí Marek Kocan (dbsvět) a Zdeněk Kotala (PGDG), kteří za pomoci Pavla Stěhuleho (CSPUG) a Michala Valenty (FIT ČVUT) zorganizovali první ročník této konference.