Jste zde

Prague PostgreSQL Developer Day 2021

Vážení příznivci konference Prague PostgreSQL Developers Day,

velmi děkujeme za Vaši dlouhodobou podporu bez níž bychom nemohli konferenci pořádat a jíž si velmi vážíme. Po zvážení možných rizik (zdravotních i finančních s ohledem na nepředvídatelnosti omezení pro pořádání hromadných akcí v době konference) jsme se rozhodli v únoru 2021 konferenci nepořádat. Děkujeme za pochopení těšíme se na spolupráci při pořádání ročníku 2022.

Organizační tým Czech and Slovak PostgreSQL User Group (CSPUG).