Jste zde

Přednášky

Future of PostgreSQL

Simon Riggs / 2ndQuadrant /

Although PostgreSQL doesn't publish an official roadmap, Simon is often the developer people ask about what's happening next on the PostgreSQL project. Here is his personal viewpoint on life, the universe and databases. He will use the voodoo phrases NoSQL, DevOps, Cloud and Multi-master and then tell you what's actually going to happen, when and why.

Statistické modely v PostgreSQL a jazyk R

Vratislav Beneš / OptiSolutions /

Přednáška ukazuje použití databáze PostgreSQL a jazyka R jako základu pro statistický analyzátor počítajícího 1500 statistických modelů. Pojďte se seznámit se statistickým procedurálním jazykem R a netradičním využitím relační databáze.

Nasazení PostgreSQL v praxi

Petr Kopecký / LinuxBox.cz /

Firma LinuxBox.cz používá pro vývoj monitorovacích a řídících "démonů" pro vlastní potřeby i pro projekty našich zákazníků návrhový postup, který je založen na minimálním pythonovém démonu a využití PostgreSQL ne jako pouhé úložiště dat, ale spíše jako aplikačního serveru. V prezentaci bychom tento (asi ne zcela učebnicový) návrhový postup představili s důrazem na vlastnosti PostgreSQL, které přitom využíváme a výhody, které použití právě PostgreSQL přináší pro takovýto návrh.

Data-driven cache invalidation

Magnus Hagander / Redpill Linpro / [on-line, other talks]

In todays world, nobody (should) deploy a web application facing the internet without having a proper caching system in place. There are many different solutions to choose from, from manual use of memcached through framework integrated caching to external caches like Squid or Varnish. Most modern frameworks come with integrated functionality for at least one of these methods, and often more than one.

However, they often rely on all traffic going through the same framework to work properly - a caching layer in Rails is hard to share with one in Django. This talk will show a way to break the design rules of these frameworks just a little, and have the database help solve this problem.
This talk will use a small application written in Python using Django to illustrate the examples, but the method is language independent. Unsurprisingly, the database used is PostgreSQL.

PostgreSQL vs. SSD

Tomáš Vondra / Profinit /

Má cenu pořizovat si SSD? Znamená to automaticky vyšší výkon? Vyplatí se to? Jakou část databáze na SSD umístit? Datové soubory, indexy nebo WAL? Má cenu změnit fsync metodu a jak se to liší pro SSD a HDD? Na tyto a související otázky se během přednášky pokusíme najít odpověď na základě výsledků několika jednoduchých benchmarků.

Indexace XML

Tomáš Pospíšil / SolarWinds /

PostgreSQL obsahuje zabudovaný datový typ XML, funkce pro vytváření, parsování a základní zpracování XML dokumentů, včetně možnosti XPath dotazů. Možnosti indexování se ale omezují v podstatě jen na indexy nad statickými XPath výrazy.

Tomáš v rámci Google Summer of Code 2011 navrhl a implementoval pokročilou indexaci XML dokumentů, kterou nám ve své přednášce představí, včetně možného použití v praxi a budoucího směru vývoje. Shrne také svoje zkušenosti s GSoC, komunikaci s mentorem a podobně.

Column stores - MonetDB / LucidDB

Pavel Stěhule / GoodData /

Po třiceti letém vývoji SQL databází se naskýtá otázka, zda není vhodný čas pro revizi klasické architektury - případně na revizi samotného ANSI/SQL. Ukázalo se, že pro některé aplikace nejsou stávající SQL databáze optimální, což potvrdila vlna zájmu o NoSQL databáze. Zrovna tak se ukazuje, že pro jiné aplikace (OLAP) univerzální SQL databáze dost možná nedokáží využít možnosti soudobého hw. Novou (znovuobjevenou) architekturou je ukládání dat nikoliv po řádcích ale po sloupcích. V testech se ukazuje, že v některých aplikacích mohou být tyto databáze o řád až dva řády rychlejší než stávající klasické databáze. Testovat, zkoušet a používat můžeme dvě open source databáze MonetDB a LucidDB. Přednáška seznámí posluchače se těmito databázemi - s jejich vlastnostmi, architekturou - s výsledky jednoduchých testů.

Lightning talks

Secure password storage / Magnus Hagander / [on-line]

Český fulltext se sdílenými slovníky / Tomáš Vondra /