Jste zde

Přednášející

Peter Eistentraut
Peter Eistentraut je dlouholetým členem Core Teamu PostgreSQL a zároveň patří mezi commitery, kteří akceptují změny do kódu. Je autorem například implementace GUC (Global User Configuration) a mnoha vlastností SQL standardu. Peter zároveň organizuje tým překladatelů a lokalizátorů do různých světových jazyků. V poslední době se hlavně podílí společně s Nikolajem Samokhvalovem na implementaci XML.

Zdeněk Kotala
Zdeněk Kotala má dlouholeté zkušenosti s vývojem databázových aplikací pro různé databázové platformy. S platformou PostgreSQL poprvé přišel do styku v roce 1999 (verze 6.5) a od té doby na ni nedá dopustit. V současné době pracuje pro společnost Sun Microsystems a jeho hlavni náplní je podpora PostgreSQL pro Solaris. Podílí se na integraci PostgreSQL do OS Solaris a jeho optimalizaci pro tento operační systém.

Tomáš Kovařík
Tomáš Kovařík je studentem MATFYZ fakulty UK a v současné době pracuje na diplomové práci zabývající se implementací efektivnějšího optimalizátoru pro PostgreSQL. Společně s Júliusem Štroffkem přednášeli na toto téma konferenci PGConn 2007 v Ottawě.

Robert Mach
Robert Mach je studentem ČVUT FEL a v současné době pracuje na diplomové práci zabývající se kontrolou integrity dat databázových souborů a možností jejich opravy. Robert se úspěšně účastnil s tímto projektem Google Summer of Code 2007.

Pavel Stěhule
Pavel Stěhule je dlouholetým propagátorem PostgreSQL v ČR. Vytvořil a udržuje www stránky zaměřené na tuto platformu http://www.pgsql.cz. Svůj podíl má i na modernizaci jazyka PL/pgSQL v posledních verzích. Aktuálně pracuje na rozšíření PL/pgSQL a na implementaci ANSI SQL standardu – jazyka SQL/PSM.

Július Štroffek
Július Štroffek ukončil v roce 2004 studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od té doby pokračuje v postgreaduálním studiu na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde se věnuje modelování neurónových sítí a některým aplikacím heuristických algoritmů. Od září 2006 pracuje pro společnost Sun Microsystems na databázových technologiích JavaDB a PostgreSQL.

Jaromír Talíř
V současnosti pracuje jako vedoucí vývojového oddělení sdružení CZ.NIC. Zodpovídá tak za vývoj open source registračního systému FRED, na kterém běží správa domény.cz. Před touto etapou se podílel na vývoji kompletního informačního systému pro internetového poskytovatele – společnost Ipex.