Jste zde

Hodnocení Prague PostgreSQL Developer Day 2014

Po loňském ročníku jsme na závěrečné hodnocení trochu pozapomněli, takže si dovolím využít situace a zhodnotím oba ročníky najednou, což má ten pěkný důsledek že je můžeme porovnat. Nejdříve ale pět vylosovaných, kteří získávají volný vstup na příští ročník:

 • David Harmanec
 • Michal Kouďa
 • Martin Kubinčánek
 • Ondřej Mirtes
 • Marek Šubjak

Co se týká hodnocení, nejdříve se podívejme na hodnocení konference jako celku - výběru přednášek a organizace. V obou případech je patrný posun k lepšímu hodnocení - v obou letech jsme obdrželi pouze hodnocení "průměrně" nebo vyšší, navíc letos výrazně přibylo nadprůměrných hodnocení.

Za takto příznivé hodnocení samozřejmě děkujeme, v následujícím roce se pokusíme konferenci opět o něco vylepšit i když si nejsem jist jak moc reálné to je. Uvidíme

Co se týká hodnocení přednášek, nemá asi cenu je zde hodnotit jednotlivě. Podívejme se ale alespoň na celkovou statistiku, tj. průměr hodnocení - u každé přednášky jste měli možnost hodnotit téma a přednes, oboje na pětihodnotové stupnici (1=špatný, 5=výborný). V součtu přes všechny přednášky vypadají průměrné známky za loňský a letošní ročník takto:

Je patrný značný skok vzhůru ve spokojenosti s vybranými tématy přednášek, a současně mírný pokles ve spokojenosti s přednesem. Pět ze sedmi přednášek získalo v obou kritériích hodnocení vyšší než 4, což je myslím velmi dobrý výsledek.

Tři nejlépe hodnocené přednášky co se týká zajímavosti tématu:

 • Poolování spojení - PgBouncer jednoduše
 • Postgres-XC
 • What's new in PostgreSQL 9.3

a z pohledu přednesu:

 • Poolování spojení - PgBouncer jednoduše
 • PostgreSQL and Business Intelligence
 • What's new in PostgreSQL 9.3

Dotazy a připomínky

Samozřejmě děkujeme za poznámky a připomínky (kladné i kritické), které jste nám v rámci hodnotícího formuláře zaslali. Dovolím si krátce zareagovat na několik témat která se objevila opakovaně. V případě dalších dotazů je samozřejmě možné se obrátit přimo na naši e-mailovou adresu info@p2d2.cz.

Neuvažujete do budoucna o pořízení videozáznamu a publikování např. na slideslive.com?

Ano, vážně jsme o tom uvažovali již pro tento ročník. Se slideslive.com je trochu problém v tom že oficiálně nepodporuje Linux, což je pro mnoho řečníků problém (zejména u prakticky zaměřených přednášek, kde to bez záznamu předváděných demíček moc nemáý smysl). Dokonce jsem s lidmi ze slideslive.com byl ohledně testování linuxové verze v kontaktu, ale to se zatím nepovedlo uskutečnit.

... je škoda, když přednášející z externích firem svojí prezentací přednášku na zajímavé téma naprosto znehodnotí.

Při výběru přednášek se samozřejmě snažíme vyvarovat "marketingových" přednášek, a letos se nám to myslím celkem povedlo. Přinejmenším mne zpětně nenapadá přednáška u které by byla překročena přiměřená míra informování o tom čím se dotyčný (a jeho zaměstnavatel) zabývá, což je myslím důležitá součást přednášky (zejména u nových řečníků).

Uvítal bych více praktických přednášek pro vývojáře, případně nějaký workshop, kde by bylo možné si předváděné i vyzkoušet.

Ano, uvažujeme o tom jak v příštích letech konferenci vylepšit, jakým směrem se vydat, a toto je jeden z možných směrů. Na základě zkušenosti z předchozích ročníků není realistické že bychom získali dostatek přednášek na vícedenní konferenci, ale uvažujeme o dni s workshopy (např. jeden dopoledne, jeden odpoledne). Ale to jsou zatím velmi předběžné úvahy, nic neslibujeme.

Chybí mi alespoň rámcově téma ranního workshopu.

Ano, to mělo být zveřejněno v programu, společně s ostatními přednáškami. Za chybu se omlouvám.

U anglických přednášek bych uvítal překlad do češtiny.

Bohužel, to mi není úplně jasné jak by fungovalo :-(