Jste zde

Přednášky

What's new in PostgreSQL 9.3

Magnus Hagander / hagander.net

PostgreSQL 9.3 was released in September 2013, and as usual brings a lot of new features both for application developers, database administrators and general sysadmins. This session will give an overview of the new features, what they do, and how to use them.

PostgreSQL and Business Intelligence

Simon Riggs / 2ndQuadrant

Discussion of PostgreSQL for Business Intelligence on large datastores, as well as new feature developments planned and in-progress for 9.4, 9.5 and 9.6. Aimed at developers and technical users.

Postgres-XC

Vratislav Beneš / OptiSolutions

Prvotní motivací pro používání Postgres XC byla náhrada GridSQL jakožto paralelní DB. Hledali jsme DB engine, který bude max. kompatibilní s PostgreSQL, rozšiřitelný a samozřejmě výkonný. Postgres-XC používáme jako motor pro analytické nástroje, zejména ROLAP. Příspěvek Vás seznámí s Postgres-XC, jeho jednoduchou administrací a možným využitím. Na vzorových datech si provedeme pár testů, které ukáží výhody, ale také nevýhody clusterů.

Zjednodušení stromu dotazu

Antonín Houska / cybertec.at

SQL dotaz může obsahovat poddotazy, nejčastěji na místě tabulky nebo v klauzuli WHERE (resp. ON). Ačkoliv se poddotaz nechá vždy optimalizovat samostatně, Postgres se jej snaží začlenit do hlavního dotazu. Tato přednáška přiblíží některé postupy optimizeru, které mají vést ke spojení dotazů v jeden strom, a ukáže konstrukce, které tomu zabrání.

Slony vs. nativní streaming replikace v praktickém provozu

Adam Mikulič / CZ.NIC

Příspěvek se zabývá srovnáním dvou replikačních řešení pro PostgreSQL a to externího řešení Slony a vestavěné replikace Streaming Replication na základě zkušeností s provozem obou řešení ve sdružení CZ.NIC. Po srovnání a vysvětlení základních rozdílů v implementaci obou způsobů replikace se zaměříme zejména na praktické porovnání obou replikačních řešení z hlediska jejich správy a provozu, srovnání výhod a nevýhod, dopadů na běžné činnosti spojené s provozem databáze a z toho vyplývající vhodnosti pro různé typy použití. Na závěr shrneme praktické zkušenosti s provozem obou replikačních řešení na aplikaci registru domén ve sdružení CZ.NIC.

Poolování spojení - PgBouncer jednoduše

Pavel Stěhule / GoodData

Držením otevřených spojení a jejich opakovaným používáním lze zrychlit zpracování krátkých rychlých dotazů, které u velké části aplikací převažují. PostgreSQL sám vlastní poolování nenabízí - jsou tu ale aplikace třetích stran (pgpool, pgbouncer) a také většina prostředí (PHP/Apache, Java/Tomcat) umožňují poolování spojení do databáze. Nevhodným nastavením poolování si lze přivodit závažné produkční problémy, které mohou vést k minutovým výpadkům a nuceným restartům databáze. V prezentaci bude poukázáno na tyto rizika, a bude demonstrováno základní (zjednodušené) nastavení a používání PgBounceru.

Čtyři miliardy nových řádek měsíčně

Pavel Chocholouš / Avast

Business intelligence někdy vyžaduje pracovat s objemy dat, které mohou být o něco větší, než je obvyklé. Náš cluster ušel za posledních pár let dlouhou cestu a zápisky z ní jsou dobrodružné, inspirativní i varující. Dozvíte se, jak jsme se od raidu 0 dostali ke streaming replikaci, proč vlastně takové množství dat ukládáme, o monstru jménem Invalid Page Header a mnohem víc.