Jste zde

Školení

Konfigurace PostgreSQL a základy tuningu

Tomáš Vondra / EDB /

Ladění výkonu databáze a řešení výkonnostních problémů je komplikované téma, úzce související s charakteristikou hardwaru, architekturou a konfigurací operačního systému i databáze, a pochopitelně i s aplikací která na ní běží. V rámci školení se pokusím stručně vysvětlit jak výkon PostgreSQL závisí na interakci s hardwarem a OS, jakými konfiguračními volbami (ať již mimo databázi nebo v ní) lze chování ovlivnit, a podobně. Podíváme se také na základní kontroly prostředí které se vyplatí udělat ještě před instalací databáze, a samozřejmě také na základní metodiku analýzy výkonnostních problémů. Bude-li čas, podíváme se i na základy ladění SQL dotazů.

Monitoring PostgreSQL

Aleš Zelený /

Ve školení stručně projdeme základní komponenty PostgreSQL, jaké statistické údaje poskytují, zdroje informací z OS. Zmíníme některé z nástrojů, které jsou k dispozici pro ukládání a vizualizaci sbíraných dat. Projdeme obvykle využívané statistické pohledy a některé příklady SQL dotazů pro monitoring.

Rychlý úvod do SQL pro naprosté (nebo věčné) začátečníky

Pavel Stěhule

SQL je dotazovací jazyk navržený k používání běžnými uživateli. Dá se jednoduše naučit, dá se jednoduše používat. Během 4 hodinového kurzu vysvětlím koncept relačních databází, a základní operace - filtrace, agregace a spojování relací. Kurz obsahuje cvičení.

Rychlý úvod do PL/pgSQL

Pavel Stěhule

Uložené procedury jsou trochu kontroverzní technologie, která u některých uživatelů nemá dobrou pověst. Na příkladech v programovacím jazyku PL/pgSQL zkusím ukázat výhody uložených procedur, a základní prostředky - embedded SQL, dynamické SQL, triggery. Zmíním i nevýhody.