Jste zde

Přednášky

Database Tools by Skype
Kristo Kaiv

The presentation covers Skype's database cluster's architecture and introduces the opensource tools for PostgreSQL that we at Skype have created for building a scalable database infrastructure. pgBouncer, plProxy, SkyTools, PgQ, Londiste, WalMgr - what they are, how to use them and what benefits they might provide to you.

Deploying PostgreSQL in a Windows Enterprise
What's new in PostgreSQL 8.4
Magnus Hagander

Many larger networks are based around Windows and Active Directory. This talk will show how PostgreSQL can integrate and work with such existing environments.

This talk will outline some of the challenges to overcome when installing PostgreSQL in a Windows enterprise environment. Examples include mass-deployment, Active Directory integration for authentication and authorization and data exchange with existing systems. Both deploying the Windows version of the PostgreSQL server and integrating a Linux/Unix PostgreSQL in existing Windows-based infrastructures will be covered.

Lists, Trees and More in SQL
David Fetter
Přednáška popisuje jak pomocí nových vlastností v PostgreSQL 8.4 lze pracovat se seznamy a stromy pomocí jazyka SQL.

Nelehké objevování vlastností PostgreSQL [V]
Pavel Hák

Přednáška popisuje nasazení a správu PostgreSQL databáze v projektu Blog.cz, který se během tří let své existence několikanásobně rozrostl. 0bjevování možností Postgresu zahrnovalo ladění pro výkon, otázku škálovatelnosti, replikaci. Bez chybných kroků se to samozřejmě neobešlo.

Paralelné spracovanie dotazu v PostgreSQL [V]
Dano Vojtek

Aktuálny spôsob spracovania dotazu v PostgreSQL pomocou procesov. Vybrané oblasti pre paralelizovanie ako napríklad paralelné vykonávanie podčastí dotazu alebo triedenie dát. Problémy spojené s využitím vlákien v PostgreSQL.

PostgreSQL a účetnictví WinStrom [V]
Petr Ferschmann

Ekonomický systém WinStrom používá jako úložiště dat databázi PostgreSQL. Dodáváme jej s našimi instalátory a uživatelé obvykle ani netuší, že používají právě PostgreSQL. V této přednášce bychom zmínili důvody, které nás k tomu řešení vedli, jaké máme zkušenosti s touto databází a v tomto prostředí a také o našich zkušenostech při distribuci PostgreSQL na systémy Windows, Linux a Mac OS X.

"Replication, Replication, Replication" [V]
Simon Riggs

Talk about the forthcoming replication features in PostgreSQL 8.4, including Synch Replication, Hot Standby and a road map of forthcoming features in high availability and distributed systems (SQL/MED).

Upgrade databáze - včera, dnes a zítra [V]
Zdeněk Kotala

Upgrade databáze je noční můrou všech databázových administrátorů. Z velké části tomu přispívá i fakt, že PostgreSQL nenabízí žádné integrované řešení. Přednáška shrne možnosti, které se pro upgrade databáze používají. Ukáže, jak je možné jednoduše přejít z verze 8.3 na verzi 8.4. V druhé části přednášející představí projekt pgupgrade a předvede, jak by měl vypadat upgrade databáze v budoucnosti.