Jste zde

Přednášky

CouchDB — databáze stvořená pro web
Karel Minařík
Různé podoby nerelačních databází a úložišť, známé pod zkratkou NoSQL, si v poslední době získávají čím dál více pozornosti, primárně v oblasti vývoje pro web. SimpleDB od Amazonu, Big Table od Google či Cassandra od Faceboku vznikly jako odpověď na vzrůstající nároky na dostupnost a škálovatelnost webových aplikací a služeb. Jednou z těchto nových databází je i dokumentová databáze CouchDB, která se vyznačuje několika charakteristikami: je napsána v Erlangu, data ukládá jako JSON struktury bez pevného schématu, podporuje binární attachmenty připojené k dokumentům, poskytuje map/reduce algoritmus pro agregaci a dotazování a především komunikuje prostřednictvím HTTP protokolu. Je navržena pro co nejpřirozenější provoz ve webovém prostředí: podporuje multi-master replikaci, cachování na rovině protokolu nebo notifikace o změnách dat.
V přednášce se seznámíme s tím, na jakých principech je databáze CouchDB založena, jaké výhody její použití může přinést a pro jaké typy nasazení je určena. Ukážeme si, jak se ke CouchDB připojit a pracovat s daty, jak provádět agregace a dotazy nebo nativní transformace dokumentů i to, jak využít replikaci nebo notifikace na příkladu jednoduché aplikace.

Database development in Skype
Kristo Kaiv
This session presents how the daily database development process works in Skype. How the different environments and tools support us to tame the hundreds of physical servers that we have and what we consider to be the best practices for development, testing, deployment, code maintenance and documentation.

Hot Standby mode (integrovaná podpora replikace)
Pavel Hák
Dlouhodobou slabinou PostgreSQL databáze je neexistence nativního replikačního systému. Nejblíže něčemu takovému dnes má replikace přes WAL logy. Dosud bylo možné toto řešení použít jenom pro failover, protože replikovaná databáze nebyla přístupná uživatelským dotazům. Příspěvek se zaměří na aplikaci patche Hot Standby, která má umožnit používání replikované databáze jako u běžného slave.

Kam data chodí spát
Zdeněk Kotala
Každý uživatel databáze zná více či méně SQL příkazy, kterými komunikuje s databázovým serverem. Málo kdo však tuší co se děje pak. A právě tato znalost je v řadě případů nutná například k pochopení toho, proč daný dotaz trvá tak dlouho. Přednáška se zaměří na to, co se děje s daty, které jsou vkládány do databáze a jak je zase server nalezne. Zároveň se se podíváme i na to, jak jsou data fyzicky uložena, jak vypadá jejich fyzická reprezentace. V neposlední řadě se podíváme i na strukturu datového úložiště a jak je realizováno MVCC.

Materializované pohledy
Pavel Baroš
Materializované pohledy jsou v relačních databázích "hitem" posledních let. Přednáška se zaměří na vysvětlení pojmu, porovná implementace a typy v jednotlivých relačních databázích. Na závěr pak přednáška nastíní možnosti implementace materializovaných pohledů v PostgreSQL.

Monitoring výkonu PostgreSQL
Tomáš Vondra
Sledování výkonu databáze by mělo být součástí každé důležité aplikace. Prezentace se zabývá možnostmi sledování výkonu PostgreSQL databází na úrovni celého clusteru a jednotlivých objektů (tabulky, indexy, apod.), součástmi PostgreSQL které sledování výkonu umožňují, a zejména prakticky použitelnými externími nástroji.

Neoficiální workshop - aneb jak psát funkce pro PostgreSQL v C
Pavel Stěhule
Vývoj funkcí v C není o tolik komplikovanější než např. vývoj v plpgsql. Do začátku je ovšem nutné porozumět principu paměťových kontextů (správa paměti), datovému typu Datum (super univerzální datový typ), datovému typu Varlena (univerzální datový typ pro typy s variabilní délkou a postgresql volající V1 konvenci. Zbylý čas se využije k orientaci v zdrojových kódech PostgreSQL.

Windows, delphi, postgresql, web - alternativa nemusí být špatná.
Tomáš Emresz
Tomáš bere svůj přístup k programování za extrémní, a přiznejme, extrémní svým způsobem je. Jde mu o dosažení maximálního rychlosti aplikace, o optimalizaci bez kompromisů. Svým způsobem propadl softwarovému tuningu. Ve své prezentaci shrne své zkušenosti s vývojem a optimalizací e-eshopu v prostředí WAPD (Microsoft Windows Server, Apache, PostgreSQL, Borland Delphi).