Jste zde

Hodnocení

Děkujeme všem kteří obětovali chvíli svého času, a prostřednictvím formuláře nám sdělili své dojmy z letošního ročníku P2D2. Podívejme se na několik zajímavých statistik a pak na několik bodů zmiňovaných nejčastěji mezi positivy a negativy letošního ročníku ...

Složení publika

I v letošním roce pokračoval nárust počtu nestudentů (a to i přes to že studenti měli vstup zdarma, a že se konference konala na půdě University Karlovy). Rozhodnutí zda je to positivní nebo negativní trend ponecháváme na vás, nicméně ukazuje to že PostgreSQL má své místo i v komerční sféře.

Hodnocení konference

Celkové hodnocení konference je myslím více než příznivé - při hodnocení jako ve škole jsme nedostali horší známku než 3 (a jak všichni víme, trojka je také pěkná známka). Doufáme že příští rok to bude minimálně stejné.

Hodnocení přednášek

Následující koláčový graf znázorňuje hodnocení celkového dojmu ze všech přednášek dohromady (několik komentářů k jednotlivým přednáškám viz dále). Tady je výsledek trochu horší - ne každému prostě sednou všechny přednášky.

Co se vám líbilo

Výběr hostů (lidé z praxe, zajímavé přednášky)
Ano, dobrou konferenci dělají především přednášející se zajímavými přednáškami. Vzhledem k tomu že konference P2D2 je již od prvních ročníků zacílena primárně na vývojáře, snažíme se vybírat témata z praxe. A jsme rádi že se nám to (alespoň soudě dle ohlasů) víceméně daří.

Přátelská atmosféra
Snažíme se pořádat konferenci pro vývojáře přičemž sami jsme vývojáři. Možná i z toho plyne že P2D2 je (cituji) "příjemná alternativa nabubřelých pseudokonferencí".

Dobré místo konání
Za dosažitelné a výborně vybavené místo konání neděkujte nám, ale Katedře Softwarového Inženýrství MFF, která nám ho poskytla za zcela bezkonkurenčních podmínek.

Catering
Rozhodnutí využít letos skutečný catering (namísto baget a balené vody jako tomu bylo v minulých letech) nebylo jednoduché, protože se jednalo o jednoznačně největší položku v rozpočtu (více než 50%) celé konference. Zpětně jsme ale jednoznačně rádi že jsme tento krok udělali, a pokud to půjde zvolíme touto cestu i příští rok. Zaznamenali jsme výtku že první coffee break hned po keynote byl zbytečně brzy - ano, s tím souhlasíme.

Co se vám nelíbilo

Některé málo technicky zaměřené přednášky
Toto je asi nejčastěji se objevující připomínka - zmiňována byla zejména přednáška "Databáze s tisíci uložených procedur." Několik z vás zmínilo i přednášku "PostgreSQL jako platforma pro DWH" ale ta byla minimálně stejným počtem lidí chválena (a osobně ji také hodnotím kladně, a není to kvůli sponzorskému příspěvku). I v příštím ročníku bychom rádi zařadili několik přednášek s "business přesahem," budeme ale věnovat větší pozornost konzultaci jejich obsahu s přednášejícími.

Časové skluzy
Ano, tato výtka padá jednoznačně na naše organizátorské hlavy - v příštím roce budeme muset být o něco striktnější a nebo mezi přednáškami nechat o pár minut delší přestávky. Je totiž škoda utnout podnětnou diskusi po zajímavé přednášce, a věřím ale že i tato naše "měkkost" přispěla k přátelské atmosféře na konferenci.

FireBird
Zde bych si já osobně dovolil nesouhlasit, resp. pokusím si vysvětlit proč na P2D2 tato přednáška byla zařazena. V minulém roce jsme na závěr P2D2 zařadili přednášku o CouchDB, protože nechceme budovat "myšlenkové ghetto" ve smyslu "PostgreSQL je nejlepší DB na všechno." Usoudili jsme že to byl správný krok, a tentokrát jsme se rozhodli sáhnout po něčem bližším (ve srovnání s NoSQL databází) a volba padla na Firebird. Dohoda s přednášejícím byla že přednáška bude zaměřena jako demonstrace situací kde je Firebird dle jeho názoru silnější nebo vhodnější než PostgreSQL - a to se myslím povedlo. Jistě, technických detailů není nikdy dost, ale je třeba brát v potaz časové omezení 45 minut.

Nebyl happening
Ano, bohužel nebyl - jednak z důvodu časových skluzů (viz. výše), jednak z důvodu malého zájmu (ozvali se mi jen cca 2 nebo 3 lidé).

Absence tištěných materiálů
Ano, program nebyl vzhledem k logistickému pochybení vytištěn v dostatečném množství - to je samozřejmě chyba. O tištění dalších tištěných materiálů jsme uvažovali ale v podstatě nemá cenu je tisknout protože slidy jsou po konferenci k dispozici v elektronické podobě a jiné materiály vlastně nemáme (byť je pravda že na vytištěné slidy se jednodušeji dělají poznámky). Pokud vás napadá jaké materiály bychom příště měli vytisknout, dejte nám vědět.

Nemožnost přijít na workshop
Ranní workshop byl míněn jako neoficiální "zábava" pro lidi kteří z nějakých důvodů (např. jim nejel vhodnější spoj) museli dorazit dříve - to je bohužel situace "slepice nebo vejce" takže s tím že z některých míst se nelze rozumně dostat již na workshop nejsme schopni nic udělat. Uvidíme zda se příští rok nerozhodneme konferenci rozšířit o workshopy, čímž by tento problém do jisté míry zmizel.