Jste zde

Přednášky

A look at the elephants trunk - PostgreSQL 9.1 / Magnus Hagander

As we are approaching the feature freeze for PostgreSQL 9.1, the list of things that will be included is starting to settle down. This talk will go through some of the upcoming features that are most likely to be included in the 9.1 release, which is currently scheduled for a full release sometime after summer 2011. As usual, this includes both brand new features, and a lot of enhancements to existing functionality in previous versions.

PostgreSQL jako platforma pro DWH / Vratislav Beneš

Naše firma se zabývá nasazováním business intelligence řešení postavených na open source platformě Pentaho, s tím že pro datový sklad používáme PostgreSQL a GridSQL. Cílem přednášky je ukázat PostgreSQL jako nástroj použitelný i pro datové sklady větších (na naše poměry) objemů dat. V technické části prezentace bude popsáno nasazení PostgreSQL pro DB o velikosti 50-700 GB (a srovnání výkonu s MySQL a MSSQL 2005), a nasazení GridSQL pro OLAP (a srovnání výkonu s MSSQL 2005). V business části představíme case study migrace DB řešení z MSSQL na PostgreSQL, a rozebereme si přínosy ale také úskalí při prodeji řešení postveného na PostgreSQL.

Databáze s tisíci uložených procedur / Pavel Bláhovec

Případová studie rozsáhlé personální a mzdové aplikace, která má celou business logiku napsanou pomocí uložených procedur (10.825 procedur, které ovládají 485 tabulek). Spočetli jsme 97.000 mezd pro 28.000 lidí, registrujeme 262.000 uchazečů a zpracovali jsme 489.000 SMS a nespočetně mailů. Bude prezentován koncept řešení a jednotlivé použité technologie, důvody rozhodnutí pro PostgreSQL, způsob jakým je prováděn vývoj aplikace a zajištěna kvalita. Bude popsán bezpečnostní koncept, princip provozování a hardware nutný pro provoz dané zátěže. Zmíněny budou problémy, se kterými se potýkáme a přínosy, které nám PostgreSQL dává a na závěr přání pro budoucnost.

Asynchronous Notifications for Fun and Profit / Marc Balmer

Asynchronous notifications are a messaging mechanism built into PostgreSQL to allow it to be used as a message broker in distributed environments. This talks sheds some light on asynchronous notifications and shows how they can be used from various programming languages and how distributed programs can be decoupled from each other. If you want to now how the object oriented MVC paradigm or the Observer design pattern can be applied to the PostgreSQL database, this talk is for you.

Programátorské minimum pro návrh vlastních rozšíření a doplňků v C [src] / Pavel Stěhule

Představíme si programátorské minimum potřebné pro programování funkcí, rozšiřujících funkčnost PostgreSQL, v jazyce C. Konkrétně se seznámíme s datovým typem Varlena, univerzálním datovým typem Datum, volací konvencí V1, alokací paměti a paměťovým kontextem. Předvedeme si funkci vracející data, a v případě dostatku času si ukážeme funkci která vrací tabulku.

Firebird - zkuste něco jiného a přesto podobného PostgreSQL [src] / Jiří Činčura

Firebird je v některých aspektech velmi podobný PostgreSQL. Ale nabízí i některé v PostgreSQL neznámé vlastnosti, které se vám mohou v některých projektech hodit. Společně projdeme hlavní vlastnosti a specifika Firebirdu a podíváme se na několik zajímavých funkcí.

SQL Puzzlers / Tomáš Vondra

Myslíte si že rozumíte SQL? Myslíte si že dokonale znáte PostgreSQL? Dokážu vám že se pletete! Pojďme se (doufejme) zábavnou formou podívat na některé málo známé chytáky, které už nejednoho vývojáře přivedly na pokraj nervového zhroucení ...