Jste zde

Hodnocení P2D2 2015

Dovolte mi jako vždy stručně shrnout zpětnou vazbu na letošní ročník P2D2, který se odehrál minulý týden. Letos si dovolím jednu zásadní změnu, a tou je použití obyčejných sloupcových grafů (naležato), protože koláčové grafy jsou zlo (a už se to doneslo i Business Insideru).

Nejdříve ale pět vylosovaných, kteří získávají volný vstup na příští ročník:

 • Dušan Stloukal
 • Marcela Turková
 • Marek Šubjak
 • Michal Rodina
 • Petr Tvaroha

Co se týká hodnocení, nejdříve se podívejme na hodnocení konference jako celku - výběru přednášek a organizace, a to ve srovnání s předchozími dvěma ročníky. Stejně jako v předchozích letech jsme v této části dostali pouze hodnocení "průměrné" či lepší, takže dva nejhorší stupně (špatně/podprůměrně) z grafů vynechávám.

 

Z grafů je patrné že hodnocení organizační stránky konference se mírně zlepšilo, což nás pochopitelně těší a budeme se snažit to v dalším ročníku udržet. Na druhou stranu hodnocení výběru přednášek se zhoršilo - a to už nás pochopitelně těší o poznání méně.

Co se týká hodnocení přednášek, nemá asi cenu je zde hodnotit jednotlivě. Podívejme se ale alespoň na celkovou statistiku, tj. průměr hodnocení - u každé přednášky jste měli možnost hodnotit téma a přednes, oboje na pětihodnotové stupnici (1=špatný, 5=výborný). V součtu přes všechny přednášky vypadají průměrné známky za poslední tři ročníky takto:

Do témat jsme se zřejmě trefili o něco méně než v roce 2014, nicméně hodnocení je stále znatelně lepší než v roce 2013. Co se týká kvality přednášek, tam jste spokojeni zhruba stále stejně - to je ale bohužel spíš znak toho že se nám ji nedaří systematicky zlepšovat (na rozdíl např. od organizační stránky konference).

Tři nejlépe hodnocené přednášky co se týká zajímavosti tématu:

 • BDR - Bi-Directional Replication
 • Novinky v PostgreSQL 9.4
 • Securing your PostgreSQL application

a z pohledu přednesu:

 • BDR - Bi-Directional Replication
 • Securing your PostgreSQL application
 • Novinky v PostgreSQL 9.4

Tj. to samé, jenom v mírně jiném pořadí. Státní notář u sčítání hlasů sice nebyl, ale tak snad nám budete věřit ...

Dotazy a připomínky

Samozřejmě děkujeme za poznámky a připomínky (a to jak kladné tak i kritické). Dovolím si krátce zareagovat na několik témat která se objevila opakovaně. V případě dalších dotazů je samozřejmě možné se obrátit přimo na naši e-mailovou adresu info@p2d2.cz. Na některá obsáhlejší hodnocení se pokusím zareagovat i přímo, během následujících několika dní.

Byl jsem zklamaný z přednášky která měla být o X ale nakonec byla o Y

Zklamání vesměs sdílíme, bohužel je velmi obtížné toto odfiltrovat. Výběr přednášek probíhá na základě krátká anotace, a pokud se od ní řečník odchýlí těžko s tím můžeme něco dělat (kromě toho že si to zapamatujeme pro další rok). Nicméně pro P2D2 2016 se s tím budeme snažit něco udělat, protože to je jeden ze dvou hlavních důvodů nespokojenosti s konferencí. (více níže, v sekci o plánech na rok 2016)

Nekvalitně připravené / špatně přednesené prezentace

Druhý často citovaný důvod vaší nespokojenosti, a stejně těžko řešitelný jako nedodržené téma přednášky. Bohužel je to částečně i "přirozeným" důsledkem toho že se snažíme přilákat i řečníky kteří mají technické znalosti, ale s pravidelným přednášením větší zkušenosti nemají. (více níže, v sekci o plánech na rok 2016)

Lightning talky bývaly minulé ročníky zajímavé, trochu mi tam chyběly

Souhlasíme, také nám tam chyběly a příští rok je na 99% opět zařadíme na program.

Školení

Ohlas na školení byl vesměs kladný, určitě se je budeme snažit zachovat i pro další ročníky a případně je nějak rozvinout (např. udělat celodenní školení což umožní i "praktická cvičení" apod.). Pokusíme se do nich zatáhnout další školitele, zabývající se přilehlými technologiemi (např. PostGIS, analytické nástroje apod.), tak aby to celé neleželo jen na dvou lidech. Je možné že bude nutné přizpůsobit cenu apod. ale to se ještě uvidí.

Přijde mi že je konference pro účastníky zbytečně levná, ale to je na delší povídání ...

Ano, je to na delší povídání ;-) Naší vizí je udržet konferenci dostupnou co nejširšímu okruhu návštěvníků, včetně studentů apod. Cenu se snažíme nastavit tak abychom po konferenci (po sečtení sponzorských příspěvků, vstupného a dalších položek) byli cca na nule (resp. na "kladné nule"), s to plánujeme zachovat i pro další ročníky. Je možné že některé organizační změny si vyžádají mírné zvýšení vstupného, ale nic razantního neplánujeme.

Plány pro P2D2 2016

Jak bude vypadat P2D2 2016 se bude rozhodovat až za několik měsíců, nicméně mezi hlavní úkoly pro následující ročník nepochybně patří zlepšení úrovně přednášek. Přesný návod jak toho dosáhnout bohužel neexistuje - návrhy a nápady uvítáme. Jako organizátoři vidíme zhruba následující možnosti:

 • oslovení širší škály přednášejících, včetně např. zkušených speakerů ze souvisejících projektů a ze zahraničí (za cenu zvýšení podílu přednášek v angličtině)
 • kladení většího důrazu na téma přednášky (v extrémním případě vyžádání si slidů v rámci výběru přednášek)
 • spolupráce s řečníky na přípravě jejich přednášky (např. nabídka zpětné vazby na jejich slidy ještě před konferencí, apod.)

Pokud vás napadá co dalšího bychom v tomto ohledu mohli udělat, sem s nápady - info@p2d2.cz.