Jste zde

Školení

PLpgSQL - rychlý úvod do vývoje uložených procedur

Pavel Stěhule / GoodData

Školení o PL/pgSQL pro začátečníky i mírně pokročilé - podíváme se na motivaci proč vůbec PL/pgSQL existuje, když máme SQL. Vysvětlíme si základní postupy jak při vývoji v PL/pgSQL postupovat i pokročilejší programovací techniky. Podíváme se také jak lze PL/pgSQL využít pro zabezpečení, a jak využít PL/pgSQL pro implementaci triggerů.

Nerelační datové typy v PostgreSQL

Pavel Stěhule / GoodData

PostgreSQL poskytuje několik datových typů pro ukládání nestrukturovaných dat - hstore, XML, JSON a samozřejmě JSONB, žhavá novinka z PostgreSQL 9.4. Podíváme se proč se "neatomické" datové typy mohou hodit, jaké jsou mezi nimi hlavní rozdíly, některé důležitě implementační detaily (např. co je TOAST) atd. Na JSONB, jeden z taháků PostgreSQL 9.4 se samozřejmě podíváme nejdůkladněji.

Čtení exekučních plánů

Tomáš Vondra / 2ndquadrant.com

Školicí materiály jsou k dispozici zde (LibreOffice + PDF + PDF s poznámkami)

Exekuční plán dotazu leckdy připomíná křišťálovou kouli - přinejmenším tím že interpretace toho co ukazuje může být velmi obtížná. V rámci tohoto školení se dozvíte jaké základní fáze zpracování SQL dotazu má (parsování, plánování a exekuce) a jak se databáze snaží najít ten nejlepší plán. Podíváme se jaké způsoby čtení a joinování tabulek v PostgreSQL existují a jak je poznat v exekučním plánu. Ukážeme si i další základní operace se kterými se v exekučních plánech můžete běžně setkat (např. třídění nebo agregační funkce). A v neposlední řadě se také podíváme jak v exekučních plánech identifikovat typické problémy jako jsou například neaktuální statistiky nebo špatné odhady, a jak je napravit (pokud to je možné).

(Jedná se o školení z pgconf.eu 2012, mírně aktualizované o novinky z nových verzí PostgreSQL.)

Ladění výkonu PostgreSQL

Tomáš Vondra / 2ndquadrant.com

Školicí materiály jsou k dispozici zde (LibreOffice + PDF + PDF s poznámkami)

Ladění výkonu databáze a řešení výkonnostních problémů je komplikované téma, úzce související s charakteristikou hardwaru, architekturou a konfigurací operačního systému i databáze, a pochopitelně i s aplikací která na ní běží. V rámci školení se pokusím stručně vysvětlit jak výkon PostgreSQL závisí na interakci s hardwarem a OS, jakými konfiguračními volbami (ať již mimo databázi nebo v ní) lze chování ovlivnit, a podobně. Podíváme se také na základní kontroly prostředí které se vyplatí udělat ještě před instalací databáze, a samozřejmě také na základní metodiku analýzy výkonnostních problémů. Bude-li čas, podíváme se i na základy ladění SQL dotazů.