Jste zde

Přednášky

Hlavní novinky v PostgreSQL 9.5

Tomáš Vondra / 2ndquadrant.com

Nová verze PostgreSQL je zde! A jako obvykle obsahuje mnoho zajímavých novinek, jak je vidět i z oficiálních release notes. Během vražedně krátké přednášky se pokusím alespoň stručně projít hlavní novinky a vylepšení - a to zejména ty kterým se nebudou detailněji věnovat další přednášky.

IO in Postgres - Architecture, Tuning, Problems

Andres Freund / Citus Data

To get the most out of PostgreSQL when used in an I/O intensive environment will often require some tuning. Aside from a few basic guidelines, tuning requires some understanding of how Postgres does I/O, how it caches data and so forth. Among others we'll go through the architecture of the buffer cache ('shared_buffers'), how checkpointing (checkpoint_segments) influences performance, what the wal writer and background writer do; and how to tune each of those. While hopefully most of the time staying above the too nitty gritty details of how exactly things are implemented. In addition there are some recognized problems with postgres in that area - I'll try to describe which those are, and how those might be/are getting fixed.

SQL Tabs

Aliaksandr Aliashkevich / shards.io

SQL Tabs is a new client tool for database developers under PostgreSQL. The presentation describes main features of SQL Tabs: database objects browser, SQL editor and data visualisation tools. You will learn about the motivation behind creation of a brand new GUI tool for Postgresql and future development direction..

poznámka: slidy jsou v angličtině ale přednáška bude česky

Jak jsme začali provozovat PostgreSQL (a co jsme se u toho naučili) /

Aleš Zelený

Zkušenosti získané a utrpěné při zavádění PostgreSQL jako standardního RDBMS stroje v prostředí banky. Provozní model, použité nástroje a nastavení, která se osvědčila v naší praxi.

Open-source "clusterovací" řešení pro PostgreSQL /

Petr Jelínek / 2ndQuadrant

Přehled současných open-source řešení implementujících různé formy clusteringu pro PostgreSQL - Greenplum, PostgreSQL XL, pl/proxy, BDR, CitusData (brzy bude open-source).

PostgreSQL 9.5 - novinky v oblasti vývoje aplikací /

Antonín Houska / Cybertec

Databázový server PostgreSQL 9.5 přináší několik nových konstrukcí jazyka SQL, z nichž za pozornost stojí přinejmenším dvě: GROUPING SETS a ON CONFLICT. Během přednášky si si vysvětlíme, jak tyto klauzule správně zapisovat v dotazech, uděláme si představu o tom, jak server tyto dotazy vyhodnocuje a předvedeme si několik zajímavých příkladů.

Monitoring PostgreSQL prakticky /

Pavel Stěhule / GoodData

Monitorování databáze a databázového serveru je jednou z nejdůležitějších a bohužel často opomíjených činností. Monitoringem lze předcházet problémům. Jenom skrze monitoring si lze získat přehled o provozu databázové aplikace a potenciálních úzkých hrdlech. I s volně dostupným softwarem není nastavení monitoringu nijak komplikovaná záležitost - je jen důležité vědět, které metriky je vhodné sledovat, které metriky názorně signalizují možné problémy.

pg_paxos: Table replication through distributed consensus

Marco Slot / Citus Data /

pg_paxos provides yet another way of doing table replication in PostgreSQL by automatically replicating a query log through the Paxos distributed consensus algorithm. It provides consistent, fault-tolerant, multi-master replication across PostgreSQL servers, at the cost of high read- and write latencies and low throughput. pg_paxos is not a general replication solution, but is especially suitable for applications such as automated fail-over, distributed locking, and managing cluster membership, and can potentially replace components such as Zookeeper.

pg_paxos is implemented primarily in PL/pgSQL, which seems odd, but has some significant advantages: 1) Paxos can be difficult to implement because nodes need to keep their local state in a transactional data store, but this is easy in PL/pgSQL. 2) The core parts of pg_paxos can run in restricted environments such as Heroku and Amazon RDS.

This talk will attempt to explain the Paxos algorithm and the Multi-Paxos technique and why they are not as hard as they are often portrayed. I will discuss the internals of pg_paxos and show how it can be used to implement applications such as a distributed cron service.