Jste zde

Školení

Čtení exekučních plánů dotazů

Tomáš Vondra / 2ndquadrant.com

Exekuční plán dotazu leckdy připomíná křišťálovou kouli - přinejmenším tím že interpretace toho co ukazuje může být velmi obtížná. V rámci tohoto školení se dozvíte jaké základní fáze zpracování SQL dotazu má (parsování, plánování a exekuce) a jak se databáze snaží najít ten nejlepší plán. Podíváme se jaké způsoby čtení a joinování tabulek v PostgreSQL existují a jak je poznat v exekučním plánu. Ukážeme si i další základní operace se kterými se v exekučních plánech můžete běžně setkat (např. třídění nebo agregační funkce). A v neposlední řadě se také podíváme jak v exekučních plánech identifikovat typické problémy jako jsou například neaktuální statistiky nebo špatné odhady, a jak je napravit (pokud to je možné).

Školicí materiály jsou k dispozici zde (LibreOffice + PDF + PDF s poznámkami)

(Jedná se o školení z loňského roku, aktualizované o novinky a vylepšené na základě zpětné vazby)

Konfigurace, administrace a monitoring PostgreSQL /

Pavel Stěhule

Monitorování databáze a databázového serveru je jednou z nejdůležitějších a bohužel často opomíjených činností. Monitoringem lze předcházet problémům. Jenom skrze monitoring si lze získat přehled o provozu databázové aplikace a potenciálních úzkých hrdlech. I s volně dostupným softwarem není nastavení monitoringu nijak komplikovaná záležitost - je jen důležité vědět, které metriky je vhodné sledovat, které metriky názorně signalizují možné problémy.

  • Základní nástroje: top, iotop, tabulka pg_stat_activity
  • Zdroje pro monitorování v systémovém katalogu: pg_stat_*
  • Vizualizace zátěže: Munin
  • Analýza pomalých dotazů: pgFouine, pgBadger
  • Hackerské nástroje: perf top

Úvod do PostGIS

Jan Michálek / GISMentors

Školení je výběr z existujících školení nabízených GISMentors.eu pro začátečníky i pokročilé, uzpůsobený pro půldenní školení. U účastníků se předpokládá znalost SQL a ze školení si odnesou orientaci v QGIS, schopnost provádět jednodušší prostorové dotazy, import/export dat apod.

Pro školení je třeba mít nainstalovný PostgreSQL, PostGIS a QGIS (čím novější tím lepší, ale víceméně cokoliv nainstalovaného z aktuálních balíčků vaší distribuce by mělo být dostačující).

Seznámení s PostgreSQL pro Oracle DBA /

Aleš Zelený / Finanční skupina České Spořitelny

Rozdíly a podobnosti mezi Oracle DB a PostgreSQL z pohledu DBA plánujícich nasazení PostgreSQL jako další platformy. Postaveno na vlastních zkušenostech, cílem je pomoci snazší adopci nové technologie.