Jste zde

Školení

Konfigurace PostgreSQL a základy tuningu

Tomáš Vondra / 2ndquadrant.com

Ladění výkonu databáze a řešení výkonnostních problémů je komplikované téma, úzce související s charakteristikou hardwaru, architekturou a konfigurací operačního systému i databáze, a pochopitelně i s aplikací která na ní běží. V rámci školení se pokusím stručně vysvětlit jak výkon PostgreSQL závisí na interakci s hardwarem a OS, jakými konfiguračními volbami (ať již mimo databázi nebo v ní) lze chování ovlivnit, a podobně. Podíváme se také na základní kontroly prostředí které se vyplatí udělat ještě před instalací databáze, a samozřejmě také na základní metodiku analýzy výkonnostních problémů. Bude-li čas, podíváme se i na základy ladění SQL dotazů.

Monitoring PostgreSQL

Aleš Zelený, Pavel Stěhule

Ve školení stručně projdeme základní komponenty PostgreSQL, jaké statistické údaje poskytují, zdroje informací z OS. Zmíníme některé z nástrojů, které jsou k dispozici pro ukládání a vizualizaci sbíraných dat. Projdeme obvykle využívané statistické pohledy a některé příklady SQL dotazů pro monitoring.

PLpgSQL - rychlý úvod do vývoje uložených procedur

Pavel Stěhule

Školení o PL/pgSQL pro začátečníky i mírně pokročilé - podíváme se na motivaci proč vůbec PL/pgSQL existuje, když máme SQL. Vysvětlíme si základní postupy jak při vývoji v PL/pgSQL postupovat i pokročilejší programovací techniky. Podíváme se také jak lze PL/pgSQL využít pro zabezpečení, a jak využít PL/pgSQL pro implementaci triggerů.

PostgreSQL DBA toolbelt for day-to-day ops

Kaarel Moppel

This course targets beginner/advanced DBAs and aims to offer a good hands-on overview of the most popular Open Source tools to help with daily administration tasks on a single cluster including the following topics:

  • Installation / Configuration
  • Backup / Recovery
  • Monitoring / Log management
  • Routine maintenance (bloat, indexing)
  • Troubleshooting approaches for complex issues