Jste zde

Přednášky

What's new in PostgreSQL 11

Magnus Hagander / hagander.net

PostgreSQL 11 is out! Do you know what your favorite feature is yet? This talk will outline some of the bigger new features in this new version of PostgreSQL, giving you a chance to pick your favorite feature -- or to change your mind if you already had one!

Logická replikace - zkušenosti z praktického nasazení

Aleš Zelený

Presentace popisuje jak používáme logickou replikaci a jak jsme se vypořádali s těžkostmi na které jsme narazili.

Jak zacházet s časem v Postgresu, aneb jak se nebát změny času

Pavel Stěhule

V prezentaci se věnuji popisu datových typů pro práci s časem - date, timestamp. Jejich vlastnostem, jejich implementaci i popisu některých temných zákoutí - např. práci s časovými zónami.

Patroni - real life experience

Jan Tomsa / showmax

Come and see how Showmax adopted Zalando’s Patroni: a template for high availability PostgreSQL. We’ll show you our transition path from using the plain old repmgr to Patroni, and the challenges we faced, including puppetization, monitoring, backups, and more.

Život postgresového serveru bez ručních zásahů (téměř)

Jakub Jedelský / GoodData

Správu stovek tisíc databází (nejen Postgresu) na stovkách virtuálních serverů nelze dělat ručně. V GoodData používáme sadu nástrojů, které nám tuto operativu ulehčují - od deploye virtuálního serveru s automatickou konfigurací databází i aplikace, přes migraci databází, monitoring až po ukončení serverového života..

Professional PostgreSQL monitoring made easy

Kaarel Moppel / CYBERTEC

The talk firstly introduces all pertinent levels of database monitoring and then focuses on PostgreSQL and the means it provides. The meaning and importance of key metrics will be explained. As the Postgres community has already developed a lot of tools in that area, some popular common options will be highlighted together with the problems that different monitoring approaches have. To overcome some of these problems a new Open Source tool from Cybertec, called pgwatch2, is introduced and explained in detail to offer the simplest possibly entry into exhaustive Postgres monitoring. Also discussed will be advanced topics like anomaly detection and alerting, which can be easily implemented on top of the underlying data tier (InfluxDB) with the help of the TICK stack or Grafana.

pglogical3 - nasazeni a praxe

Matěj Klonfar / Fortuna a.s.

Ukážu zkušenosti z přechodu z trigger-based replikace k pglogical3 v prostřědí relativně velkých a zatížených databází. Předvedu řešení problémů spojených s rozdílnou sémantikou replikací přes WAL log a triggery, a možnosti jež pglogical3 přínáší oproti nativní logické replikaci (větvené replikační topologie) a publikaci dat mimo Postgres.

PostgeSQL v praxi - DB platforma pro technologická data z výroby

Vratislav Beneš / OptiSolutions

Ukážu projekt z prostředí automotive, kde PostgreSQL funguje jako datový sklad a DB cluster pro analytiku. Data přirůstají tempem 4TB/rok, musejí být dostupná po dobu 15r v datovém skladu, 5r pro analýzy, které mají být analyzovány v řádu sekund.