Jste zde

Kodex chování na konferenci

Na této konferenci vyžadujeme od účastníků, přednášejících, sponzorů a dobrovolníků souhlas s následujícími pravidly chování. Organizátoři požadují dodržování těchto pravidel po celou dobu konání akce. Očekáváme spolupráci všech účastníků na zajištění prostředí, ve kterém se budou všichni cítit bezpečně.

Ve zkratce: chovejte se k sobě navzájem hezky.

Potřebujete pomoc?

Kontakt na nás najdete v emailech, které jste od nás dostali.

Rychlá verze

Posláním této konference je vytvořit prostředí, ve kterém se nikdo nebude cítit obtěžován z důvodu svého pohlaví, věku, sexuální orientace, postižení, fyzického vzhledu, tělesných rozměrů, národnosti, rasy nebo víry. Netolerujeme žádnou formu obtěžování účastníků konference. Sexuální narážky a obrázky se sexuálním podtextem jsou nevhodné ve všech prostorách konference, včetně přednášek, workshopů, večírků (párty), Twitteru a ostatních online médiích. Účastníci konference porušující tato pravidla mohou být dle uvážení
organizátorů potrestáni nebo vyloučeni z konference bez náhrady vstupného.

Méně rychlá verze

Obtěžování zahrnuje agresivní verbální komentáře (narážky) související s pohlavím, věkem, sexuální orientací, postižením, fyzickým vzhledem, tělesnými rozměry, národností, rasou, nebo vírou; sexuálně laděné obrázky ve veřejných prostorách, záměrné zastrašování, sledování (stalking, following), obtěžující fotografování nebo nahrávání, vytrvalé přerušování přednášek nebo jiného programu, nepřiměřený fyzický kontakt a nežádoucí sexuální pozornost.

Od účastníků, kteří byli vyzvání k ukončení obtěžujícího chování, očekáváme okamžité a nepodmíněné vyhovění žádosti.

I sponzoři se musejí řídit těmito pravidly. Zejména nemají dovoleno používat obrázky, aktivity nebo jiné materiály se sexuálním laděním či podtextem. Vystavovatelé včetně dobrovolníků nesmějí mít oblečení/uniformy/kostýmy se sexuálním podtextem a ani jinak vytvářet sexuálně laděné prostředí.

Pokud se účastník zapojí do obtěžujícího chování, organizátoři můžou situaci řešit libovolným způsobem, který budou považovat za vhodný, od upozornění provinilce až po jeho vyloučení z konference bez náhrady vstupného.

Pokud jste obtěžování, nebo si všimnete, že je někdo jiný obtěžován, nebo máte jakékoliv jiné obavy, tak prosím okamžitě kontaktujte některého z organizátorů konference. Organizátory poznáte podle speciálního oděvu a/nebo visačky.

Organzátoři konference rádi pomůžou účastníkům s kontaktováním místní bezpečnostní služby nebo policie, zajištěním doprovodu, nebo jinou asistencí potřebnou pro to, aby se oběti obtěžování cítili bezpečně po dobu trvání konference. Vážíme si vaší účasti.

Od všech účastníků očekáváme dodržování těchto pravidel ve všech konferenčních prostorách a na společenských událostech spojených s touto konferencí.