Jste zde

Školení

Konfigurace PostgreSQL a základy tuningu

Tomáš Vondra / 2ndquadrant.com

Ladění výkonu databáze a řešení výkonnostních problémů je komplikované téma, úzce související s charakteristikou hardwaru, architekturou a konfigurací operačního systému i databáze, a pochopitelně i s aplikací která na ní běží. V rámci školení se pokusím stručně vysvětlit jak výkon PostgreSQL závisí na interakci s hardwarem a OS, jakými konfiguračními volbami (ať již mimo databázi nebo v ní) lze chování ovlivnit, a podobně. Podíváme se také na základní kontroly prostředí které se vyplatí udělat ještě před instalací databáze, a samozřejmě také na základní metodiku analýzy výkonnostních problémů. Bude-li čas, podíváme se i na základy ladění SQL dotazů.

Exploring Common Table Expressions and Window Functions

Bruce Momjian / EDB

Developers are often challenged to deliver results that are hard to implement using simple SQL queries. Fortunately, complex SQL capabilities exist in the SQL standards --- common table expressions and window functions.

SQL is a declarative language, meaning the user submits an SQL command and the database determines the optimal execution. Common Table Expressions (CTEs) allow queries to be more imperative, allowing looping and processing hierarchical structures that are normally associated only with imperative languages.

Normal SQL queries return rows where each row is independent of the other returned rows. SQL window functions allow queries to return computed columns based on values in other rows in the result set.

This tutorial will help developers use CTE queries in their applications and allow operations that normally could only be done in application code to be done via SQL queries. It also explains the many window function facilities and how they can be used to produce useful SQL query results.

Základy administrace PostgreSQL

Pavel Stěhule, Aleš Zelený

Ve školení krátce zmíníme instalaci, první kroky po instalaci z pohledu DBA. Seznámíme se s zjednodušeným pohledem na architekturu, projdeme několik nastavení, která je vhodné po instalaci upravit podle zamýšleného použití PostrgeSQL serveru. Probereme základní úkoly administrátora, založení databáze, správu uživatelů a databázových rolí a nastavení přístupových oprávnění. Školení je vhodné pro DBA, kteří chtějí začít pracovat s PostgreSQL, optimálně se zkušeností z práce jinou databází.

PLpgSQL - rychlý úvod do vývoje uložených procedur

Pavel Stěhule

Školení o PL/pgSQL pro začátečníky i mírně pokročilé - podíváme se na motivaci proč vůbec PL/pgSQL existuje, když máme SQL. Vysvětlíme si základní postupy jak při vývoji v PL/pgSQL postupovat i pokročilejší programovací techniky. Podíváme se také jak lze PL/pgSQL využít pro zabezpečení, a jak využít PL/pgSQL pro implementaci triggerů.