Jste zde

Přednášky

Novinky v PostgreSQL 10 a 11

Tomáš Vondra / 2ndquadrant.com /

Každá verze PostgreSQL přináší mnoho novinek a vylepšení, a nejinak je tomu i u verze 10. V přednášce si v rychlosti prosvištíme hlavní novinky jako jsou zabudovaná logická replikace a deklarativní partitioning, ale věnovat se samozřejmě budeme i vylepšením vlastností představených už v předchozích verzích PostgreSQL (paralelismus, optimalizace výkonu, ...). A vývojáři samozřejmě nezapomínají ani na administrátory, takže se podíváme i na věci které pomohou DBA.

A new way to migrate from Oracle

Laurenz Albe / Cybertec /

Migration from Oracle to PostgreSQL affects many people, and with the development that Oracle's licensing and pricing policy seems to take, this will only get more interesting in the future. So far, the only open source tool available is ora2pg, which does its job well, but also has shortcomings.

This talk describes the problems that a migration from Oracle to PostgreSQL has to tackle. Then it will describe a new, simple idea how to get the job done, using the racle foreign data wrapper not only for data migration, but for metadata migration as well. The new tool ora_migrator, its architecture and usage will be presented.

Použití Postgresu v praxi

Martin Swiech / zonky.cz /

Prezentace vychází ze zkušeností z provozu úspěšné databázově náročné aplikace. Prezentována budou témata: ladění ORM (java: JPA/hibernate), spouštění integračních testů aplikace v Javě nad embedovaným Postgresem, kontinuální zalohování, ladění základních parametrů konfigurace Postgresu (nastavení paměti, connections a další vychytávky), monitorování dotazů a provádecích plánů a následné vychytání míst, kde je ještě třeba udělat indexy.

PostgreSQL Replication in 2018

Magnus Hagander / hagander.net /

The world of PostgreSQL replication has come a long way from the days of manually compiling and installing erServer. The options are new, and there are many of them, directed at solving different problems. This talk takes a look at some of the options available today and tomorrow.

PostgreSQL as a Service

David Bečvařík / RedHat

Během své přednášky předvedu jak propojit svět kontejnerů a jejich orchestrace pomocí OpenShift(Kubernetes) s PostgreSQL. Dále předvedu jak tyto nástroje použít pro vytvoření on-demand instancí s PostrgeSQL a to jak krátkodobých pro vývoj a testy tak i dlouhodobých produkčních. Dozvíte se i o úskalích a best practices provozování PostrgeSQL v OpenShift(Kuberentes).

Celá přednáška si klade za cíl ukázat, že databáze nemusí být jen jeden velký server, ale že lze i databáze využít jako malá snadno škálovatelná datová úložiště a to jak v při vývoji tak v i v produkčním nasazení.

Flexible Indexing with Postgres

Bruce Momjian / EDB /

When considering database indexing, many people are confused by the many Postgres indexing structures available, and the many data-type-specific index lookup methods. For example, brin allows for efficient indexing of many columns. gin indexing specializes in the rapid lookup of keys with many duplicates an area where traditional btree indexes perform poorly. This is particularly useful for json and full text searching. GiST allows for efficient indexing of two-dimensional values and range types. This talk explores the various indexing features of Postgres and when to use them. This is ideal when presented after my Non-Relational Postgres presentation.

Timescale

Pavel Stěhule /

Timescale je nový fork PostgreSQL navržený pro práci s časovými řadami. Díky transparentnímu agresivnímu partitioningu podle času a redukci operací pouze na INSERT dosahuje v některých úlohách (pro které byla tato databáze navržena) až stonásobného zrychlení vůči PostgreSQL. V přednášce budou zmíněné základní vlastnosti Timescale, budou popsány principy na kterých je Timescale postavená a předvedu několik ukázek provozu Timescale.