Jste zde

Přednášky

Co je nového v PostgreSQL 12 (a 13)

Tomáš Vondra / 2ndQuadrant

PostgreSQL 12 byl vydaný v říjnu, čili už to není žhavá novinka, nicméně tradičně se podíváme na hlavní novinky z této verze, a současně se podíváme také na nejdůležitější vylepšení a změny očekávané v PostgreSQL 13.

JavaScript inside PostgreSQL

Simone Sanfratello / braceslab.com

JavaScript has become one of the most popular language over the years and is widely used across platforms. One of the key factor in its success is the V8 engine and we can easily use JavaScript in PostgreSQL by the plv8 extension.

How it works? What is it good for? Why use JavaScript in PostgreSQL? In this talk we will see the advantages of this powerfull combination and how can bring a great developer experience.

Is JSONB a Silver Bullet

Angus Dippenaar

I got 4 million tweets, saved them into Postgres, modelled the data into tables and compared the results from simple queries, to complicated ones, updates, backups and restores. After this talk, you should know if your data should be in JSONB or a table.

PostGIS v praxi

Michal Páleník / oma.sk

Počas prednášky si ukážeme použitie možností PostGisu v praxi a moje skúsenosti po 8 rokoch prevádzky www.oma.sk. Prednáška je určená pre užívateľov PostgreSQL, ktorý si chcú rozšíriť svoje portfólio o veci ako spracovanie polygónov či publikovanie MVT.

Zkušenosti získané laděním SQL dotazu a dopady na testování aplikace

Aleš Zelený / FinMason

Vše to začalo otázkou, proč je ten sql dotaz tak pomalý, projdeme co mělo vliv na optimalizaci dotazu, co změny znamenaly pro aplikaci kde byl použit a trocha chvály open source, protože otevřenost kódu byla nakonec zcela zásadní pro výkon aplikace.

Professional PostgreSQL scheduling made easy

Pavlo Golub / CYBERTEC /

The talk firstly introduces all appropriate levels of database scheduling and then focuses on PostgreSQL and the means it provides. The talk explains the meaning and importance of key approaches. Postgres community has already developed several tools in that area. Some popular common options will be highlighted together with the problems that different scheduling approaches have. To overcome some of these problems a new Open Source tool from Cybertec, called pg_timetable, is introduced and explained in detail. It offers the simplest possibly entry into exhaustive Postgres scheduling combined with system tasks (cron on steroids). Also discussed will be advanced topics like transaction support and cross-platform tasks.

Monitoring PostgreSQL

Roman Fišer /

Monitoring PostgreSQL za pomoci moderních stacků (Prometheus/Alert Manager/Grafana), Elastic/Logstash/Kibana.
- Real-time dashboardy postavené nad metrikami a nad událostmi z logů
- Centralizované zpracování logů
- Škálovatelné úložiště metrik
- Alerting
- Best practice z provozu

Profilování PL/pgSQL funkcí

Pavel Stěhule /

Mám rád technologii uložených procedur i programovací jazyk PLpgSQL. Dají se v tom napsat hodně hezké věci. Co jsem si ale všiml, tak programátoři jen málokdy dokáží používat dostuplné nástroje pro profilaci kódu. A přitom je zásadní aby každý programátor u svých aplikací velice dobře věděl, kde a v čem je úzké hrdlo. V prezentaci se budu věnovat v postgresu integrovanému trasování funkcí a extenzím PLProfiler a plpgsql_check.