Jste zde

Program

Středa 5. 2. 2020 / školení

První den konference je věnován půldenním školením/workshopům, určeným pro menší počet osob (20 / školení). Na školení bude třeba se explicitně přihlásit, a bude pro ně stanoveno samostatné vstupné. Anotace školení najdete zde.

9:00 - 12:30 From zero to a REST API with node.js and PostgreSQL
Simone Sanfratello
Čtení exekučních plánů
Tomáš Vondra
12:30 - 13:30 oběd
13:30 - 17:00 Tvorba DB aplikace pomocí extenze a napojení na gitlab CI/CD
Jiří Fejfar
Administrace PostgreSQL
Aleš Zelený

Čtvrtek 6. 2. 2020 / konference

Konference, skládající se z 45-minutových přednášek, jejichž anotace najdete zde.

8:00 - 9:00 registrace
9:00 - 9:15 zahájení konference
Tomáš Vondra, CSPUG
9:15 - 10:00 Co je nového v PostgreSQL 12, co (možná) bude v PostgreSQL 13
Tomáš Vondra
10:05 - 10:50 JavaScript inside PostgreSQL (anglicky)
Simone Sanfratello
10:55 - 11:40 Is JSONB a Silver Bullet (anglicky)
Angus Dippenaar
11:40 - 13:00 oběd
13:00 - 13:45 PostGIS v praxi
Michal Páleník
13:50 - 14:35 Zkušenosti získané laděním SQL dotazu a dopady na testování aplikace
Aleš Zelený
14:40 - 15:10 coffee break
15:10 - 15:55 Professional PostgreSQL scheduling made easy (anglicky)
Pavlo Golub
16:00 - 16:45 Monitoring PostgreSQL
Roman Fiser
16:45 - 17:30 Profilování PL/pgSQL funkcí
Pavel Stehule

Program se ještě může mírně změnit, například pořadi přednášek aby odpovídalo časovým možnostem přednášejících.