Jste zde

Školení

Čtení exekučních plánů

Tomáš Vondra / 2ndquadrant.com / git repository

Exekuční plán dotazu leckdy připomíná křišťálovou kouli - přinejmenším tím že interpretace toho co ukazuje může být velmi obtížná. V rámci tohoto školení se dozvíte jaké základní fáze zpracování SQL dotazu má (parsování, plánování a exekuce) a jak se databáze snaží najít ten nejlepší plán. Podíváme se jaké způsoby čtení a joinování tabulek v PostgreSQL existují a jak je poznat v exekučním plánu. Ukážeme si i další základní operace se kterými se v exekučních plánech můžete běžně setkat (např. třídění nebo agregační funkce). A v neposlední řadě se také podíváme jak v exekučních plánech identifikovat typické problémy jako jsou například neaktuální statistiky nebo špatné odhady, a jak je napravit (pokud to je možné).

From zero to a REST API with node.js and PostgreSQL

Simone Sanfratello, braceslab.com / git repository

In this workshop we'll build a node.js application to serve API based on a PostgreSQL database. We will see how to effectively deal with out precious data source through massive.js, a data mapper for node.js (not an ORM!). We will put hands on how to setup the application, design the API, end-to-end testing them and finally deploying the app!"

Základy administrace PostgreSQL

Aleš Zelený / FinMason /

Ve školení krátce zmíníme instalaci, první kroky po instalaci z pohledu DBA. Seznámíme se s zjednodušeným pohledem na architekturu, projdeme několik nastavení, která je vhodné po instalaci upravit podle zamýšleného použití PostrgeSQL serveru. Probereme základní úkoly administrátora, založení databáze, správu uživatelů a databázových rolí a nastavení přístupových oprávnění. Školení je vhodné pro DBA, kteří chtějí začít pracovat s PostgreSQL, optimálně se zkušeností z práce jinou databází.

Tvorba DB aplikace pomocí extenze a napojení na gitlab CI/CD

Jiří Fejfar / podklady

Během školení si ukážeme tvorbu jednoduché DB aplikace coby extenze (něco jako https://gitlab.com/nfiesta/nfiesta_pg) a její napojení na gitlab CI/CD (zejména spouštění regresních testů v dockeru https://gitlab.com/nfiesta/nfiesta_pg/pipelines).

Prezentovaná aplikace se nebude omezovat jen na "funkční část" ale bude obsahovat i nějaká data (tj. podíváme se na rozdíly mezi tabulkami a konfiguračními tabulkami). Pokud zbude čas, zkusíme si extenzi rozšířit o něco málo s geodaty a PostGISem.

Posluchači by asi měli mít základní představu o PG, gitu, dockeru.