Jste zde

Školení

Pokročilá práce s psql a pspg

Pavel Stěhule

psql je textový klient, který umožňuje relativně komfortní práci s Postgresem. V rámci školení ukáži některé ne běžně používané funkce, ať už se to týká exportu nebo skriptování (automatizace). Pro zobrazení dat v textovém režimu je praktické použít novější pager - a nyní už je k dispozici pro databáze specializovaný pager pspg. V rámci školení předvedu jeho základní i pokročilé funkce. Školení bude probíhat v Linuxu, takže je urřené uživatelém kteří pracují s Linuxem nebo maji alespoň nějaké zkušenosti s terminálovými aplikacemi.

Pro školení je nutný vlastní notebook buďto s Linuxem a nějakou moderní distribucí RH, Debian, Ubuntu-like nebo s předinstalovaným virtualboxem a povolenou virtualizací.

Úvod do logické replikace

Aleš Zelený (BetSys), Tomáš Vondra (EDB)

V rámci kurzu se seznámíme s základními pojmy, zjednodušeným vysvětlením principu a s konfigurací databázových instancí potřebnou pro využití logické replikace a krok za krokem projdeme nastavení replikace mezi dvěma databázovými instancemi, tak aby bylo co nejjednodušší realizovat pro účstníky kurzu nastavení logické replikace pro nejobvyklejší případy použití.

Training on DBtune

Luigi Nardi (dbtune.ai)

DBtune (www.dbune.ai) is an automated tool that helps DBAs to perform parameter tuning of PG instances. If you have several instances to optimize DBtune facilitates a tedious task that takes time and effort so that DBAs can focus on other pressing matters instead. By running optimized PG instances users end up needing fewer computing resources, saving a ton of cloud credits and CO2.

This hands-on training offers an opportunity to try the DBtune platform and tune a PG instance. You will be offered to tune one of your database instances or a synthetic workload instance that we provide and that we will set up on the fly during the training.

Čtení exekučních plánů

Tomáš Vondra (EDB)

Exekuční plán dotazu leckdy připomíná křišťálovou kouli - přinejmenším tím že interpretace toho co ukazuje může být velmi obtížná. V rámci tohoto školení se dozvíte jaké základní fáze zpracování SQL dotazu má (parsování, plánování a exekuce) a jak se databáze snaží najít ten nejlepší plán. Podíváme se jaké způsoby čtení a joinování tabulek v PostgreSQL existují a jak je poznat v exekučním plánu. Ukážeme si i další základní operace se kterými se v exekučních plánech můžete běžně setkat (např. třídění nebo agregační funkce). A v neposlední řadě se také podíváme jak v exekučních plánech identifikovat typické problémy jako jsou například neaktuální statistiky nebo špatné odhady, a jak je napravit (pokud to je možné).