Jste zde

Sponzorský program

Stejně jako v případě předchozích ročníků by organizace takovéto konference nebyla možná bez podpory sponzorů a partnerů. Na základě zkušeností z předchozích ročníků nabízíme následující tři varianty sponzorských "balíčků" s odstupňovanou výší příspěvku a benefitů. Máte-li zájem o úpravu podmínek, dejte nám prosím vědět - pro tento ročník sice podmínky již upravovat nemůžeme, ale vaše připomínky vezmeme v úvahu při přípravě toho následujícího.

Máte-li zájem stát se sponzorem či partnerem konference, zaregistrujte se prosím pomocí formulářů jako partner nebo dárce:

Máte-li nějaké dotazy nebo si nejste jisti kterou variantu zvolit, kontaktujte nás prosím na adrese sponsors@p2d2.cz.

Rozdíly mezi sponzorským a partnerským programem

Existují dvě varianty jak přispět na organizaci letošního ročníku - formou daru nebo partnerství.

Partnerský (sponzorský) program

Pravidla pro partnery konference jsou obdobná jako v předchozích letech, partnerovi konference je vystavena faktura za poskytnutou službu. Spolek CSPUG využije celou výši sponzorského daru pro zajištění chodu konference. Stejně jako sponzorům (dárcům) na konferenci poděkujeme a uvedeme je na stránkách konference. Partneři konference mají nárok na poskytnutí protislužby v rámci konference (viz níže).

Dárcovský program

V tomto případě dárci vystavíme potvrzení o přijetí daru, a to dle zákona 586/92 Sb. (§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8) jako doklad pro finanční úřad / zaměstnavatele při uplatňování možnosti snížení daňového základu. Dárci budou uvedeni na stránkách konference a samozřejmě jim za poskytnutý dar na konferenci poděkujeme. Spolek CSPUG využije celou výši sponzorského daru pro zajištění chodu konference. Sponzorský dar je preferovanou formou příspěvku, a to z důvodu jednoduchosti/flexibility, ale neumožňuje protiplnění z naší strany.

Partnerský program (formulář)

zlatý

 • finanční příspěvek: 40 000 Kč
 • 8 volných vstupenek (pouze hlavní konference, neplatí pro školení)
 • umístění loga na úvodní stránku konference (k ročníku 2023)
 • umístění loga na stránce partnerů
 • vložení reklamních materiálů (brožury a až 2 listů A4) do tašky kterou dostane každý účastník konference při registraci
 • umístění banneru / roll-upu do přední části přednáškového sálu
 • umístění vlastního informačního stolečku / stánku vedle registrace
 • počet partnerů na této úrovni je omezen na tři

stříbrný

 • finanční příspěvek: 20 000 Kč
 • 5 volných vstupenek (pouze hlavní konference, neplatí pro školení)
 • umístění loga na stránce partnerů
 • vložení reklamních materiálů (až 2 listů A4) do tašky kterou dostane každý účastník konference při registraci
 • umístění banneru / roll-upu do přední části přednáškového sálu

bronzový

 • finanční příspěvek: 10 000 Kč
 • 2 volné vstupenky (pouze hlavní konference, neplatí pro školení)
 • umístění loga na stránce partnerů
 • vložení reklamních materiálů (1 list A4) do tašky kterou dostane každý účastník konference při registraci

Dárce (formulář)

zlatý

 • finanční příspěvek: 40 000 Kč
 • umístění loga na úvodní stránku konference (k ročníku 2022)
 • umístění loga na stránce sponzorů v kategorii zlatých sponzorů
 • počet dárců na této úrovni je omezen na tři
 • dárce získá jako poděkování 8 volných vstupů na konferenci (pouze hlavní konference, neplatí pro školení)

stříbrný

 • finanční příspěvek: 20 000 Kč
 • umístění loga na stránce sponzorů v kategorii stříbrných sponzorů
 • dárce získá jako poděkování 5 volných vstupů na konferenci (pouze hlavní konference, neplatí pro školení)

bronzový

 • finanční příspěvek: 10 000 Kč
 • umístění loga na stránce sponzorů v kategorii bronzových sponzorů
 • dárce získá jako poděkování 3 volné vstupy na konferenci (pouze hlavní konference, neplatí pro školení)

Dárce

 • finanční příspěvek: libovolný
 • umístění loga (či jména sponzora) na stránce sponzorů konference P2D2

Další podmínky

Žádná z variant sponzoringu či partnerství nezahrnuje "slot" pro přednášku nebo keynote. Uvítáme pokud zašlete návrhy přednášek standardním způsobem přes náš formulář, ale přednášky jsou vybírány nezávisle na případném sponzorském příspěvku.

Nabídky sponzoringu budeme vyřizovat v pořadí ve kterém nám dorazí (týká se především nejvyšší úrovně, kde je počet sponzorů omezen).

Reklamní a informační materiály partnerů konference (pro vložení do tašek), rollupy apod. bude možné zaslat na místo konání konference, a to cca 14 dní předem. Přesnou adresu sdělíme na požádání.

Finanční informace

Veškeré finanční prostředky získané od sponzorů a partnerů jsou primárně určeny na pokrytí nákladů konference (catering, cestovní náklady pro zahraniční hosty apod.) s cílem konferenci uspořádat a naplňovat tak hlavní činnost spolku, jakožto neziskové organizace podporující komunitu uživatelů databáze PostgreSQL. Veškeré zbývající prostředky (pokud nějaké zbydou) budou využity CSPUGem pro následující ročníky konference a/nebo podporu aktivit souvisejících s PostgreSQL jako například lokální PostgreSQL meetupy. Detailní přehled příjmů a výdajů je k dispozici na transparentním účtu CSPUGu který jsme povinni mít jako nezisková organizace (spolek) a na účetních uzávěrkách zveřejňovaných ve veřejném rejstříku.