Jste zde

Kodex chování

Na této konferenci vyžadujeme od účastníků, přednášejících, sponzorů a dobrovolníků souhlas s pravidly chování kodifikovanými v PostgreSQL Code of Conduct. Organizátoři požadují dodržování těchto pravidel po celou dobu konání akce. Očekáváme spolupráci všech účastníků na zajištění prostředí, ve kterém se budou všichni cítit bezpečně.

V případě potřeby se prosím neprodleně obraťte na některého z organizátorů, nebo případně přímo na člena komunitního výboru CoC (e-mail: coc@postgresql.org).