Jste zde

Přednášky

Just don’t do it – Databases in Kubernetes (anglicky)

Jan Karremans / Cybertec

You are not really crazy, are you? Running your beloved database in Kubernetes? This infrastructure is built to break and my database should not break! What actually is this Cloud Native nonsense? The latest and greatest marketing gig, let’s get out our buzzword-bingo cards!

Or… should we? Join me for an exploration of Cloud Native, Data on Kubernetes, why databases in containers make much sense, and why much of the fear is from a previous era. In this talk, you will see why more and more organizations look at Cloud Native infrastructures for deploying critical data workloads. You will explore options and opportunities for creating modern application architectures without having to fall into a split between your application and your back end.

Enterprise řešení v PostgreSQL: efektivní a flexibilní řízení přístupu

Jakub Zemanek / initMAX

Tato přednáška se zaměří na pokročilé metody automatizovaného řízení přístupů uživatelů do databází a tabulek v PostgreSQL s využitím nejnovějších technologií jako jsou Ansible, ldap2pg, Kerberos, Active Directory a LDAP. Účastníci se naučí, jak efektivně využívat tyto nástroje pro zjednodušení a zabezpečení přístupu, čímž zajistí efektivní a kontrolovaný vstup uživatelů do jejich databázových prostředí. Kromě toho bude přednáška obsahovat důležité informace o integraci a dodržování standardů NIS2 a ISO 27001 pro zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti a ochrany dat. Tato prezentace je ideální pro databázové administrátory, systémové inženýry a odborníky na bezpečnost, kteří hledají praktické znalosti pro efektivní řízení přístupu do databází PostgreSQL od malých až po velké podnikové nasazení.

Bringing vectors to PostgreSQL with pgvector (anglicky)

Gülçin Yıldırım Jelínek / EDB

Postgres does not yet have native vector capabilities (as of Postgres 16) and pgvector is designed to fill this gap. You can store your vector data alongside the rest of your data in Postgres and do vector similarity search while still utilizing all the great features Postgres provides. The pgvector extension integrates seamlessly with Postgres – allowing users to leverage its capabilities within their existing database infrastructure. This simplifies the deployment and management of AI applications, as there's no need for separate data stores or complex data transfer processes. In her talk, Gülçin will talk about how to generate and store vector embeddings in Postgres. She will discuss indexing (IVFFlat, HNSW) the embedding data and illustrate how to run a similarity query on the embeddings.

BTREE, GIN a BTREE_GIN indexy na JSONB datech

Josef Machytka / NetApp

V ramci interniho projektu NetApp/Credativ probehlo velmi siroke testovani btree, gin a btree_gin indexu na JSONB datech. K testu byly pouzity GitHub eventy, 17.5M zaznamu, tabulky 38GB nebo vice. Byly testovany ruzne use cases pro tyto indexy, performance, TOAST komprimacni algoritmy, operatory a operator classes. Testy ukazaly, ktere use cases je mozno optimalizovat pomoci GIN indexu, ukazaly ale take slabiny pouziti velkych GIN indexu zvlaste s defaultni jsonb_ops operator class. Takovy index muze vyznamne zpomalit inserty / updaty atd. Prezentace obsahuje radu grafu z testovani a muze tak byt vyznamnym zdrojem informaci pro developery, protoze vetsina textu na internetu ukazuje stale stejne velmi trivialni zakladni priklady s minimem dat.

Understanding Consistency in PostgreSQL Replication (anglicky)

Boriss Mejías / EDB

PostgreSQL replication offers several strategies and guarantees to build robust and performant systems. High availability is the norm and consistency is taken for granted. However, how much consistency can you get from asynchronous and synchronous replication? Are there different guarantees between a single node, a physically replicated cluster, and a logically replicated cluster? It is very important to understand the differences between the replication choices, so that your application behaves as expected and the users don't get unwanted behavior. In this talk we will review how consistency works in PostgreSQL replication, so that you can make the best decisions for your application.

Techniky optimalizace dotazů do databáze (od cost based optimalizace k JITu)

Pavel Stěhule

Historie a přehled technik použitých pro zrychlení provádění dotazů do db (aktuálně v Postgresu končící JIT) včetně popisu JIT, chování a problémů spojených s použitím JIT. Některé z popsaných technik nejsou v PostgreSQL implementovány.

When it all GOes right (anglicky)

When it all GOes right / Cybertec

This talk covers how to use PostgreSQL together with the Golang (Go) programming language. I will describe what drivers and tools are available and which to use nowadays. In this talk I will cover what design choices of Go can help you to build robust programs. But also, we will reveal some parts of the language and drivers that can cause obstacles and what routines to apply to avoid risks. We will try to build the simplest cross-platform application in Go fully covered by tests and ready for CI/CD using GitHub Actions as an example.

pg_stat_monitoring

Aleš Zelený

Seznámení s extenzí pg_stat_monitoring - alternativa či doplněk k extenzi pg_stat_statements