Jste zde

Sponzorský program

Stejně jako v případě předchozích ročníků by organizace takovéto konference nebyla možná bez podpory sponzorů a partnerů. Na základě zkušeností z předchozích ročníků nabízíme následující tři varianty sponzorských "balíčků" s odstupňovanou výší příspěvku a benefitů. Máte-li zájem o úpravu podmínek, dejte nám prosím vědět - pro tento ročník sice podmínky již upravovat nemůžeme, ale vaše připomínky vezmeme v úvahu při přípravě toho následujícího.

Máte-li zájem stát se sponzorem konference, zaregistrujte se prosím pomocí formuláře. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na adrese sponsors@p2d2.cz.

zlatý

 • finanční příspěvek: 50 000 Kč
 • 8 volných vstupenek (pouze hlavní konference, neplatí pro školení)
 • umístění loga na úvodní stránku konference (k ročníku 2024)
 • umístění loga na stránce partnerů
 • vložení reklamních materiálů (brožury a až 2 listů A4) do tašky kterou dostane každý účastník konference při registraci
 • umístění banneru / roll-upu do přední části přednáškového sálu
 • umístění vlastního informačního stolečku / stánku vedle registrace
 • počet partnerů na této úrovni je omezen na čtyři

stříbrný

 • finanční příspěvek: 25 000 Kč
 • 5 volných vstupenek (pouze hlavní konference, neplatí pro školení)
 • umístění loga na stránce partnerů
 • vložení reklamních materiálů (až 2 listů A4) do tašky kterou dostane každý účastník konference při registraci
 • umístění banneru / roll-upu do přední části přednáškového sálu

bronzový

 • finanční příspěvek: 12 500 Kč
 • 2 volné vstupenky (pouze hlavní konference, neplatí pro školení)
 • umístění loga na stránce partnerů
 • vložení reklamních materiálů (1 list A4) do tašky kterou dostane každý účastník konference při registraci

Další podmínky

Žádná z variant sponzoringu či partnerství nezahrnuje "slot" pro přednášku nebo keynote. Uvítáme pokud zašlete návrhy přednášek standardním způsobem přes náš formulář, ale přednášky jsou vybírány nezávisle na případném sponzorském příspěvku.

Nabídky sponzoringu budeme vyřizovat v pořadí ve kterém nám dorazí (týká se především nejvyšší úrovně, kde je počet sponzorů omezen).

Reklamní a informační materiály partnerů konference (pro vložení do tašek), rollupy apod. bude možné zaslat na místo konání konference, a to cca 14 dní předem. Přesnou adresu sdělíme na požádání.

Finanční informace

Veškeré finanční prostředky získané od sponzorů a partnerů jsou primárně určeny na pokrytí nákladů konference (catering, cestovní náklady pro zahraniční hosty apod.) s cílem konferenci uspořádat a naplňovat tak hlavní činnost spolku, jakožto neziskové organizace podporující komunitu uživatelů databáze PostgreSQL. Veškeré zbývající prostředky (pokud nějaké zbydou) budou využity CSPUGem pro následující ročníky konference a/nebo podporu aktivit souvisejících s PostgreSQL jako například lokální PostgreSQL meetupy. Detailní přehled příjmů a výdajů je k dispozici na transparentním účtu CSPUGu který jsme povinni mít jako nezisková organizace (spolek) a na účetních uzávěrkách zveřejňovaných ve veřejném rejstříku.