Jste zde

Školení / Workshopy

Logická replikace

Aleš Zelený

V rámci kurzu se seznámíme s základními pojmy, zjednodušeným vysvětlením principu a s konfigurací databázových instancí potřebnou pro využití logické replikace a krok za krokem projdeme nastavení replikace mezi dvěma databázovými instancemi, tak aby bylo co nejjednodušší realizovat pro účstníky kurzu nastavení logické replikace pro nejobvyklejší případy použití.

Konfigurace PostgreSQL a základy tuningu

Tomáš Vondra (EDB)

Ladění výkonu databáze a řešení výkonnostních problémů je komplikované téma, úzce související s charakteristikou hardwaru, architekturou a konfigurací operačního systému i databáze, a pochopitelně i s aplikací která na ní běží. V rámci školení se pokusím stručně vysvětlit jak výkon PostgreSQL závisí na interakci s hardwarem a OS, jakými konfiguračními volbami (ať již mimo databázi nebo v ní) lze chování ovlivnit, a podobně. Podíváme se také na základní kontroly prostředí které se vyplatí udělat ještě před instalací databáze, a samozřejmě také na základní metodiku analýzy výkonnostních problémů. Bude-li čas, podíváme se i na základy ladění SQL dotazů.

pgBackRest - zálohování PostgreSQL

Aleš Zelený

Seznámení s nástrojem pgBackRest pro zálohování PostgreSQL instancí

PostgreSQL as a vector database (anglicky)

Boriss Mejías (EDB), Gülçin Yıldırım Jelínek (EDB)

As nearly everyone knows, artificial intelligence is at a peak of popularity and we should all try to grasp what all this is about. The topic is really huge, from machine learning to philosophical implications in our daily lives, so let’s try to narrow it to a single topic: vector databases. The multi-dimensional representation of data using vectors enables programs to see data in a structured way that allows them to search and compare data in the forms of images, audio or text. This is especially interesting for deductive behavior in artificial intelligence.

Postgres is an object-relational database that can be extended with pgvector to become a vector database. In this workshop, the attendees will use python and pgvector to train a database using images from chihuahuas and muffins. Once the training phase has ended, we will use the database to discriminate if an image is a muffin or a chihuahua.

The workshop has hands-on exercises.